Barnaga

Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga, vilket skedde 1979. Därefter har 37 länder följt efter.


barnaga

Barnaga förbjöds 1979 i Sverige. Beslutet hade då ett stort stöd både från politiker och från allmänheten.

Trots att 37 länder i världen idag har förbjudit barnaga så är det fortfarande 80 procent av världens barn som utsätts för våld. Detta enligt en studie som är gjord på uppdrag av FN.

I vissa länder så som i USA så finns det vissa restriktioner vid barnaga för att förhindra fysiska skador. Och i 19 av USA:s delstater (och i många andra länder) är barnaga tillåtet och vanligt i skolorna.

Därför vill många länder ha kvar barnaga

Orsaken till att det blir ett så starkt motstånd när barnaga ska förbjudas är därför att föräldrar anser att de har rätt att uppfostra sina barn hur de vill. Att det är en familjelägenhet som inte någon annan ska lägga sig i.

Dessutom är det många som tror att barn blir ouppfostrade om barnaga inte finns.

Sprida kunskap om andra uppfostringsmetoder

Därför är det viktigt att sprida kunskap om positiva uppfostringsmetoder för barn. Detta skriver Rädda barnen på sin hemsida som aktivt arbetar mot barnaga i hela världen.