Föräldrastöd minskade barnens beteendeproblem

Föräldrar som deltog i ett stödprogram blev mindre stressade, fick färre utbrott och ett mindre bestraffande beteende. Vilket minskade beteendeproblem hos barnen med 92 procent. Detta enligt en studie på uppdrag av Socialstyrelsen.


Föräldrastöd minskar beteendeproblem hos barn

Professor Håkan Stattin. Foto: Örebro Universitet

– Vår studie visar att barnens beteendeproblem minskade ordentligt och föräldrarna kände ny glädje i sitt föräldraskap, säger Örebroprofessorn Håkan Stattin, som har lett den nationella utvärderingen av föräldrastöd, i ett pressmeddelande.

I studien, som är gjord på uppdrag av Socialstyrelsen, deltog 1100 föräldrar som hade stora problem hemma. Där jämfördes effekterna av fyra olika stödprogram som används idag i svenska kommuner: Cope, Komet, Connect och De otroliga åren samt en självhjälpsbok.

Undersökningen visade att alla program minskade beteendeproblemen hos huvuddelen av barnen. Och att effekten höll i sig i ett och två år senare.

– Det verkar som om föräldrarna får verktyg och nya sätt att tänka, deras stress minskar och det blir helt enkelt roligare att vara förälder, säger Håkan Stattin.

I föräldrastödsprogrammen får föräldrarna bland annat konkreta verktyg för att ta sig ur en ond cirkel, hjälp med att se att bestraffning inte fungerar och att jobba med positiv förstärkning för att ändra barnets beteende. Att vara med i ett program ger också föräldrarna möjlighet att se problemen lite på distans, i lugn och ro.