Nya riktlinjer – potträna barnen innan de lärt sig gå

Enligt Barnavårdscentralernas nya riktlinjer ska föräldrar uppmuntras att börja med potträning innan barnen lärt sig gå. Minskad risk för infektioner är en anledning.


Barn i Sverige bär blöja allt högre upp i åldrarna. För 60 år sedan var majoriteten av barnen blöjfria vid 1,5 års ålder men idag blir många barn blöjfria först i tre-  till fyraårsåldern. Ett problem med att barnen använder blöja allt längre är att det ökar risken att drabbas av urinvägsinfektioner. Därför får nu Barnavårdscentralerna i Sverige nya riktlinjer kring potträning. Enligt riktlinjerna ska sjuksköterskorna uppmuntra föräldrar att börja med potträning redan innan barnet börjat gå och information till föräldrar om potträning ska ges senast när barnet är 10 månader gammalt, rapporterar DN.

–  Det är viktigt att barnhälso­vården ger råd som överensstämmer med beprövad erfarenhet, snarare än att gå på tyckande. Att bli av med blöjan är en milstolpe i barnens utveckling. Det är fantastiskt när barnet upptäcker den egna förmågan till kontroll, säger Helena Bergqvist, psykolog vid ­Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, som skrivit riktlinjerna till DN

Riktlinjer kring potträning är helt nytt på de svenska barnavårdscentralerna. Förutom att ge råd kring när det är lämpligt att börja så slår riktlinjerna också fast att träningen bör ske i en ”positiv och tillåtande atmosfär” och att det är viktigt att föräldrarna själva bestämmer tidpunkt eftersom det är ”mycket viktigt att man är välmotiverad”.