Så löser du trots

Om barnet är trotsigt och du har kört fast så kan du försöka lösa detta med hjälp av fem alternativa principer.


trots

Får ditt barn sin vilja igenom om det skriker? Detta kan i så fall förstärka det trotsiga beteendet.

1. Förändra situationen

Vissa situationer är ”högrisksituationer” då ditt barn lätt hamnar i trots. Ofta upprepar sig detta gång på gång.

För att förebygga trots kan du då förhindra att dessa situationer uppstår.

Barn kan också reagera med trots när en situation är för jobbig eller för svår. Du kan då ta bort trots genom att förändra kraven.

Exempelvis kan du låta barnet gå tidigare från matbordet och inte vänta på att alla ska äta upp om det är där problem uppstår. Om barnet reagerar med trots när du säger till det så kan du pröva att säga till barnet på ett annat sätt och se om situationen förändras då.

2. Lär barnet ett alternativt beteende

Barn kan bli trotsiga om de inte vet hur de ska bete sig.

Därför kan du träna barnet på hur det ska bete sig i vissa situationer. Exempelvis hur man ska göra när man ber om något, hur man ber om ursäkt, hur man ger med sig, hur man säger till när man blir retad och hur man förhandlar vid konflikter.

3. Förstärk ett alternativt beteende

Du kan förstärka det rätta beteendet genom att ge barnet beröm när det gör rätt beteende. Exempelvis kan du berömma när barnet hittar ett alternativ väg till att slåss eller när barnet följer reglerna.

4. Ta bort de förstärkare som finns av beteendet

Eftersom barnet har tagit på sig ett visst beteende och fortsatt med detta beteende så har det förmodligen lönat sig. I alla fall kortsiktigt.

Försök att lista ut på vilket sätt detta beteende har lönat sig för barnet och ta bort denna förstärkare. Har barnet exempelvis fått sin vilja igenom genom att skrika är det viktigt att detta inte fortsätter.

Du bör dock vara medveten att i början, innan barnet har förstått detta, kan denna trots till en början bli värre.

5. Ge negativa konsekvenser vid oönskat beteende

Om barnet beter sig på ett oönskat sätt så kan det få konsekvenser av detta. Konsekvenser är oftast den uppfostringsteknik som många föräldrar instinktivt väljer att använda sig av men som oftast fungerar väldigt kortsiktigt.

Exempel på konsekvenser av ett oönskat beteende kan vara skäll, indragen veckopeng, tvingas be om ursäkt eller att inte få sitta framför datorn/tv:n.

Denna teknik fungerar i och för sig men när denna princip är mer frekvent än de andra principerna ovanför så kan det bli ett problem. Att ofta ge bestraffning kan orsaka ilska både hos barnet och hos vuxna. Detta är inte heller effektivt på lång sikt.