Barnuppfostran handlar om gränser

Barnuppfostran kan vara ett känsligt ämne för många. Hur föräldrarna väljer att uppfostra sina barn är väldigt individuellt och det som du tycker är fel kan någon annan tycka är helt normalt.


Barnuppfostran

Tydliga gränser är A och O

Hur du än väljer att uppfostra ditt eller dina barn är det viktigt att det finns tydliga gränser. Ett barn som får göra precis som det vill, mår inte bra i längden.

Ett barn mår bra av rutiner och regler:

  • ”Vi sitter när vi äter”
  • ”Vi slår inte varandra när vi blir arga”
  • ”Det är inte bra att leka med den vassa kniven, kom så leker vi med plastspaden istället”

Ja eller nej:

  • Mamma och pappa kan också säga förlåt
  • Att säga nej är inte alltid den rätta vägen, ibland kan det vara av själviska skäl.
  • Rannsaka dig själv om varför du säger nej. Det kan även ibland vara lättare att få ditt barn att göra som du vill om du vänder det till något positivt istället.
  • När du väl säger nej ska det vara nej

Förhandla och få som du vill

Att se barnuppfostran som en förhandling istället för tillsägelser kan hjälpa dig till att få dina barn att göra som du vill. Det handlar inte om mutor som förhandling, utan att vända på problemet.

Ställ frågor till ditt barn som gör att barnet gör ”rätt”. Möts du av trots och ett ”nej jag vill inte” tillbaka kan du bara lugnt säga till ditt barn att ”nu är det så”. Att ditt barn säger nej till dig kan bero på ett härmande beteende, där du säger nej allt för ofta.

Undvik ordet OM

När du säger en mening som börjar på ordet ”OM” kan det lätt bli ett hot. Exempelvis: ”Om du kastar bollen en gång till nära fönstret så blir det inget lördagsgodis ikväll”.

Detta hot kan ses som en utmaning för många barn. En chans att testa sina gränser. Och fungerar därför mycket dåligt som metod.

Försök istället att säga ”Kom så ska jag visa dig vart du kan kasta bollen utan att något kan gå sönder. Det är så tråkigt när saker går sönder och jag blir ju bara arg och ledsen då”

När föräldrarna inte är överens

Är ni föräldrar inte överens om hur barnuppfostran bör gå till är det viktigt att ni pratar med varandra om era svårigheter. Försök möta varandra på mitten och komplettera varandra istället för att låta det uppstå konflikter. Barn känner av mer än vad ni kanske tror och är det en konflikt i familjen kan barnet komma i kläm.

Läs mer om hur ni ska göra när ni inte är överens här.