När ni inte är överens

Att komma överens om hur ert eller era gemensamma barn ska uppfostras är inte alltid det lättaste. När ni inte är överens kan det uppstå konflikter som förstör istället för att göra er starkare tillsammans.


När ni inte är överens

Även när ni inte är överens – försök att mötas

Det kan vara väldigt jobbigt att tycka olika om barnuppfostran. När det kommer till era gemensamma barn kan det lätt bli så att du tycker att dina åsikter är de bästa – det är ju ditt barn och du vet bäst. Men i ett föräldraskap finns det, oftast, två föräldrar som ska tycka och tänka.

När ni inte är överens är det viktigt att ni försöker möta varandra och komma fram till en lösning som ni båda känner er bekväma med. Det är inte så att den ena eller den andra ska få sin vilja igenom. Att uppfostra ett barn är inte ett helt enkelt jobb och ni behöver stärka varandra för att klara av striderna.

Komplettera varandra

I situationer när ni inte är överens kan ni använda varandras styrkor och komplettera varandra i uppfostran. Ta lite från den ena och lite från den andra. Oftast finns det fördelar i de olika förhållningssätten som kan användas till att sätta upp tydliga regler och gränser.

Oklara situationer

I barnuppfostran kan det uppstå oklara situationer när det inte finns tydliga gränser eller regler. För att undvika att det uppstår konflikter er sinsemellan vid dessa situationer är det viktigt att ni kommer överens om hur ni ska agera. Det kan vara så att den ena föräldern får ta ett beslut i just den specifika situationen eller så kommer ni överens om att ni ska komma fram till en lösning tillsammans.

Ska ni prata med varandra om hur ni ska göra är det viktigt att det görs på ett sätt som inte barnet/barnen kan ta skada av. Konflikter är en del av livet, men små barn kan inte förstå varför pappa är ledsen eller varför mamma är arg (eller tvärtom).

Kom ihåg

Kom ihåg att ni skapat något fantastiskt ihop – ett barn som är en del av er båda. Försök att inte bråka om onödiga och irrelevanta saker när ni inte är överens, även om det kan vara svårt när ni är trötta och stressade.