Därför ska man potträna i tid

Många föräldrar känner ett ökat behov av vägledning gällande potträning – och sjukvården kan bli bättre på att inspirera till introduktion av potta, enligt en intervjustudie gjord av ST-läkare i Dalarna.


Åldern för när barn slutar med blöja ökar med tiden. Detta på grund av att föräldrar vänar allt längre med att initiera potträning.

Att vänta med potträning kan leda till förstoppning och problem med blå– och tarmkontroll hos barn.

Förstoppning är ett växande problem som upptar en viktig del av resurserna på barnklinikerna men även på BVC och inom primärvården.

Ny forskning visar fördelarna med att börja potträna tidigare samt belyser att det saknar stöd för den gamla föreställningen att man bör invänta barnets egna initiativ till att vilja potträna.

10-måndersbesöket

Rekommendationerna i Rkshandboken (en webb-baserad handbok för barnhälsovården från Socialstyrelsen) har ändrats och man förespråkar nu att potträning borde tas upp vid 10-månadersbesöket eller tidigare. Introduktion av potta bör alltså sättas igång innan barnet börjat gå.

-Vården kan bli bättre på att informera och inspirera till introduktion av potta, potträning och toalettrutiner så att föräldrarna får de verktyg som behövs, säger Terese Nilsson och Anna Leijon, ST-läkare vid Vårdcentral Tisken i Dalarna.