Innovation & Forskning

Därför ska man potträna i tid

Många föräldrar känner ett ökat behov av vägledning gällande potträning – och sjukvården kan bli bättre på att inspirera till introduktion av potta, enligt en intervjustudie gjord av ST-läkare i Dalarna.

Nya riktlinjer – potträna barnen innan de lärt sig gå

Enligt Barnavårdscentralernas nya riktlinjer ska föräldrar uppmuntras att börja med potträning innan barnen lärt sig gå. Minskad risk för infektioner är en anledning.

Föräldrastöd minskade barnens beteendeproblem

Föräldrar som deltog i ett stödprogram blev mindre stressade, fick färre utbrott och ett mindre bestraffande beteende. Vilket minskade beteendeproblem hos barnen med 92 procent. Detta enligt en studie på uppdrag av Socialstyrelsen.

Därför är veckopeng bra för barn

Färre barn får idag veckopeng – trots att det är bra för barns ekonomiska ramar.

Lagom mycket datorspel är bra

Datorspel kan vara bra för barns sociala hälsa – i lagom mängd. Detta enligt en ny studie.

Beröm kan ge prestationsångest

Den danske familjeterapeuten Jesper Juul skriver i sin artikel på SvD att "Beröm är inte kärlek" det kan snarare ge ditt barn prestationsångest och vilja bevisa sig perfekta.